Zafer Partisi’nden işçi temsilcilerine çağrı

Zafer Partisi Edirne İl Başkanlığı, yaptığı yazılı absın açıklaması ile 1 Aralık’ta pazarlık masasına oturacak olan işçi temsilcilerine ve masada bulunacak asgari ücretli çalışanlara, işçilerin sorunlarını dile getirmeleri önerisinde bulundu. Açıklamada, “Pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ile izne çıkarılan işçilerin prim günlerinde eksikler bulunmaktadır. Bu da işçilerin emeklilik tarihlerini ileri atmaktadır. Bu sorun bir an önce çözülmelidir” denildi.

Zafer Partisi Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“2023 yılı için yapılan asgari ücret görüşmelerinden önce dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Türkiye’de asgari ücretli çalışan sayısının oranını %37 olarak ifade etmiştir. TÜİK’in 2023 Aralık ayı ücretli çalışan istatistiklerine göre Aralık ayı itibarıyla toplam 14 milyon 792 bin 228 kişi ücretli olarak çalışmaktadır. Bu da demek oluyor ki ücretli çalışanların 5 milyon 473 bin 124’ü asgari ücretle çalışmaktadır. Yani ülkemizde her 3 kişiden 1’i asgari ücretlidir. Avrupa Birliği İstatistik Kurumu’nun (EUROSTAT) en son 2018 yılında açıkladığı verilere göre Avrupa’da en az asgari ücret oranı %0,8 ile İspanya ilk sırada gelirken verisi paylaşılan son ülke olarak %15,2 oranla Slovenya bulunmaktadır. Verilerin sunulmadığı Türkiye ise 2018 yılına ait SGK istatistiklerine göre %36,2 oranında asgari ücretliye sahiptir. Bu oran 2020 yılına ait SGK verilerinde ise %42’dir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “40 soruda iş kanununda ücret’’ adlı çalışmasının 2. maddesinde asgari ücreti, “İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ve uygulamada verilebilecek en düşük ücret’’ olarak tanımlamasına rağmen istatistiklere bakıldığında asgari ücretin temel ücret haline geldiği aşikardır. Mevcut asgari ücret Edirne’deki konut kiraları ile değerlendirilecek olursa görülecektir ki çocuklu bir ailenin oturacağı bir ev için asgari ücretin tamamını kira olarak vermesi gerekmektedir. Oysa bu oran en fazla %30 olmalıdır. Yani mevcut durumda asgari ücretli ev kirası olarak azami 3.420 lira ödemelidir. Asgari ücretli bir çalışanın ev kirasına bile kazancının tamamını verdiği bir ortamda ise konut sahibi olması adeta hayaldir. Merkez Bankası 2024 için belirlediği enflasyon oranını %33’ten %36’ya çıkarırken JP Morgan ise 2024 Mayıs’ında enflasyonun yıllık bazda en pik halini yani %73’ü göreceğini ifade etmiştir. Görüleceği üzere bu enflasyonist ortamda asgari ücrete yapılan zamlar kısa sürede erimekte ve ücretli çalışanların refahlarını arttırmamaktadır. Mevcut durum bu iken 1 Aralık’ta pazarlık masasına oturacak olan işçi temsilcilerine ve masada bulunacak asgari ücretli çalışanlara, işçilerin aşağıda belirttiğimiz sorunlarını esasen dile getirmelerini öneriyoruz:

Pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ile izne çıkarılan işçilerin prim günlerinde eksikler bulunmaktadır. Bu da işçilerin emeklilik tarihlerini ileri atmaktadır. Bu sorun bir an önce çözülmelidir.

Ülkemizde yeni işe başlayan bir çalışanın yıllık 14 günlük iznini hak edebilmesi için 1 yıl süreyle çalışması gerekmektedir. 14 günlük ve çalışma yılına göre değişen izin süreleri arttırılmalı ve hak ediş süresi 1 yıldan az hale getirilmelidir.

Çalışanların fazla mesai saatleri arttıkça vergi sebebiyle ücret kesintisi de artmaktadır. Bunu önlemek maksadıyla yapılacak olan vergilendirme aylık belirli bir saatin üzerindeki fazla mesai ücretleri geçerli olmalı, resmi tatillerde yapılan fazla çalışmalar ise tamamen vergiden muaf tutulmalıdır.

İşsizlik fonundan işçilerin işsiz kalmaları durumunda bağlanan işsizlik maaşının koşulları işçilerin lehine tekrar düzenlenmelidir.”

Haber Merkezi